Houses

LIST OF HOUSE CAPTAINS & VICE CAPTAINS OF SENIOR SECTION 2022-23:

HOUSE CAPTAIN
(CLASS XI)
VICE CAPTAIN
(CLASS X)
VICE CAPTAIN
(CLASS IX)
KABIR KABIR HARJAS SINGH NANDA JERRICA GROVER ADITI SOOD
GURUNANAK SEERAT KAUR SAWHNEY PRAJWAL SHARMA G.TANUSHKA REDDY
ST. THOMAS DEEPANSHU PANDEY BRAHMLEEN KAUR MAANYU RAWAT
VIVEKANANDA SUKHMANI SETHI AYUSH SAINI YAZAAN AHMAD KHAN

LIST OF HOUSE CAPTAINS & VICE CAPTAINS OF PRIMARY SECTION 2022-23:

HOUSE CAPTAIN
(CLASS V)
VICE CAPTAIN
(CLASS IV)
VICE CAPTAIN
(CLASS IV)
KABIR TESIA MANOJ RAGHAV ADLAKHA VIHAAN VADEHRA
GURUNANAK KAVYA LAVANYA KRISTY
ST. THOMAS VANISHA AGARWAL SANVI GUPTA ARSHIYA SARKAR
VIVEKANANDA SHAARVI AARVI TIA BASU