Houses

LIST OF HOUSE CAPTAINS & VICE CAPTAINS OF SENIOR SECTION 2023-24:

HOUSE CAPTAIN
(CLASS XI)
VICE-CAPTAIN
(CLASS X)
VICE-CAPTAIN
(CLASS IX)
KABIR ALFRED JOSEPH SHIBU MARIAM ANSARI PRIYASHA CHAWLA
GURUNANAK SANSKRITI SEHGAL JASNOOR SINGH AARAV MALL
ST. THOMAS KRISHIV GUPTA ARNAV CHOPRA PRANAV
VIVEKANANDA HARSHITA TYAGI AYAAN J GODWIN MISTHI AGARWAL

LIST OF HOUSE CAPTAINS & VICE CAPTAINS OF PRIMARY SECTION 2023-24:

HOUSE CAPTAIN
(CLASS V)
VICE CAPTAIN
(CLASS IV)
VICE CAPTAIN
(CLASS IV)
KABIR ASHVITA SHARMA AMAIRA DHINGRA SHIVANSH GUPTA
GURUNANAK KRISTY BABBAR KIERA KAREER JASNOOR KAUR
ST. THOMAS JASNOOR KAUR KABIR JETLY SHAURYA SACHDEVA
VIVEKANANDA TIA BASU SHIVANGI AARAV BHARDWAJ